Doctor's Search

Kuchenka turystyczna – gucio

Zasilana jest gazem propan-butan z butli turystycznej bez konieczności użycia reduktora ciśnienia. Wystarczy ją nakręcić na butlę wyposażoną w zawór z pionowym króćcem przyłączeniowym z gwintem zew. 3/8″ lewym (czyli typowym dla butli turystycznych).
Kuchenka może być użytkowana z butlami o wielkości 0,35kg do 5kg ładunku ciekłego gazu (najlepiej jednak używać butli 2-3kg).